Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida

Assessorament fiscal
Fiscalitat de Pimes i autònoms.
Liquidació d'impostos.
IVA, IRPF, Impost de societats.
Planificació fiscal de les operacions amb l’objectiu de reduir la càrrega fiscal.
Operacions comunitàries.
Altes i baixes de l'Impost d'Activitats Econòmiques
Assistència tècnica davant d'Hisenda.
Confecció i presentació de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors