Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Des de 1989
Assessoria especialitzada
en el sector laboral, fiscal
i comptable.
Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Des de 1989
Perquè la seva única
preocupació sigui
el seu treball.

Assessorament permanent comptable a societats i a particulars
Assessorament comptable integral i realització de comptabilitat.
Actualització de comptabilitats endarrerides.
Serveis comptables on line.
Confecció i anàlisi de balanços.
Implantació i revisions periòdiques de comptabilitats.
Assessorament en assentaments i comptabilitzacions diverses d’acord amb la normativa vigent.
Confecció i presentació via telemàtica dels llibres comptables anuals.
Preparació i posterior dipòsit dels comptes Anuals al Registre mercantil.
Preparació d’informes econòmics i financers de l’empresa
Suport al departament comptable de l'empresa