Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida

Assesoria Fiscal

Assessorament fiscal.

Fiscalitat de Pimes i autònoms.

Liquidació d'impostos.

IVA, IRPF, Impost de societats.

Planificació fiscal de les operacions amb l’objectiu de reduir la càrrega fiscal.

Operacions comunitàries.

Altes i baixes de l'Impost d'Activitats Econòmiques

Assistència tècnica davant d'Hisenda.

Confecció i presentació de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors