Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida

Assesoria comptable

Assessorament permanent comptable a societats i a particulars

Assessorament comptable integral i realització de comptabilitat.

Serveis comptables on line.

Actualització de comptabilitats endarrerides.

Confecció i anàlisi de balanços.

Implantació i revisions periòdiques de comptabilitats.

Assessorament en assentaments i comptabilitzacions diverses d’acord amb la normativa vigent.

Confecció i presentació via telemàtica dels llibres comptables anuals.

Preparació i posterior dipòsit dels comptes Anuals al Registre mercantil.

Preparació d’informes econòmics i financers de l’empresa

Suport al departament comptable de l'empresa