Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Des de 1989
Assessoria especialitzada
en el sector laboral, fiscal
i comptable.
Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Des de 1989
Perquè la seva única
preocupació sigui
el seu treball.

Canvi de nom d'un vehicle.
Sol·licitud de targetes de transport.
Acarament de documents.
Presentació de sol·licituds, tràmits a organismes oficials.
Obtenció de certificacions de naixement, casament, defunció...
Obtenció de certificacions del Registre Mercantil.
Tramitacions vàries.