Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Des de 1989
Assessoria especialitzada
en el sector laboral, fiscal
i comptable.
Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Des de 1989
Perquè la seva única
preocupació sigui
el seu treball.

Empreses: autònoms, altes empreses inici activitat, obertura centres de treball, subvencions, costos laborals.
Formalització de contractes de treball: formació, pràctiques, temporals, bonificats...
Confecció de contractes i nòmines.
Gestió de altes i baixes per incapacitats temporals o accidents de treball
Assessorament laboral permanent
Declaració IRPF
Prestacions de la Seguretat Social, atur i capitalització.
Liquidacions i quitances.
Escrits de sancions i amonestació.
Assistència als actes de conciliació.
Assistència en inspeccions de treball.