Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Des de 1989
Assessoria especialitzada
en el sector laboral, fiscal
i comptable.
Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Des de 1989
Perquè la seva única
preocupació sigui
el seu treball.

Assegurances per a particulars:

      Automòbils
      Llar
      Salut
      Vida, plans de pensió i jubilació
      Assistència de viatge
     
Assegurances per a empreses:

      Construcció
      Transports de mercaderies
      Automòbils, camions i vehicles especials
      Maquinaria i equips electrònics
      Danys materials i pérdua de beneficis
      Multirisc (pymes i comerços)