Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Des de 1989
Assessoria especialitzada
en el sector laboral, fiscal
i comptable.
Ortiz i Simo Assessors, SL Serveis professionals Mollerussa Lleida
Des de 1989
Perquè la seva única
preocupació sigui
el seu treball.

Estudi previ per adequar la Societat a la normativa de protecció de dades de caràcter personal
Inscripció dels fitxers a l’Agència de Protecció de Dades.
Elaboració del document de seguretat intern de la vostra empresa
Implantació de les mesures correctores
Manteniment